วันที่ 2 ธันวาคม 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 15 สิงหาคม 2559

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

วันที่ 28 มิถุนายน 2559

วันที่ 26 มิถุนายน 2559

วันที่ 19 มิถุนายน 2559

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

วันที่ 7 มีนาคม 2559

วันที่ 7 มีนาคม 2559


วันที่ 14 สิงหาคม 2557

     โรงเรียนสลกบาตรวิทยายินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่
  นายเกษม สุขเกตุ พร้อมคณะผู้ติดตามด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น
  เป็นมิตร โดยร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก
  คำอวยพร จากคณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมอาชีพอย่างอบอุ่น

                                      อ่านต่อ...